MEDIA

Jesteśmy przedsiębiorstwem branży metalowej. Główną dziedziną działalności jest produkcja okuć metalowych do mebli tapicerowanych.

SIEDZIBA FIRMY

 

Zakład Metalowy P.U.H.

Roman Hoffmann

64-840 Budzyń, Os. Cechowe 46

NIP: 7660009040

Realizacja projektu finansowanego z Funduszy Europejskich

Zakład Metalowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Roman Hoffmann realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem prac B+R i rozbudowie parku maszynowego”

 

Zakład Metalowy Roman Hoffmann we współpracy z Centrum Transferu i Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile przeprowadził prace B+R zmierzające do opracowania technologii produkcji okuć meblowych, których efektem jest tłocznik wielotaktowy do wycinania przedmiotów z blachy.

Opracowany tłocznik (zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP nr P.426177) pozwoli na znaczące usprawnienie procesów obróbki elementów metalowych, a przy zastosowaniu prasy z serwonapędem (serwo-prasy) otworzy drogę do wdrożenia do seryjnej produkcji nowych i udoskonalonych produktów, w tym produktów będących przedmiotem zastrzeżenia praw własności intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP (mechanizm zmiany położenia oparcia mebla - zgłoszenie nr P.423644).

 

Przedmiotem projektu jest zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania służących wdrożeniu opracowanych koncepcji i wyników prac B+R. W ramach projektu zakupiona zostanie serwo-prasa wraz z linią do prowadzenia taśmy stalowej, na której zainstalowany zostanie tłocznik wielotaktowy i produkowane będą nowe i udoskonalone produkty. Zakupione przecinarka taśmowa oraz pionowe centrum frezerskie służyć będą do wytwarzania we własnym zakresie narzędzi tj. tłoczników wielotaktowych. Zakupiony wózek podnośnikowy posłuży do transportu materiałów i wyrobów gotowych.

 

Zakupione komputery i oprogramowanie posłużą do projektowania narzędzi i programowania maszyn. Wykonana infrastruktura teleinformatyczna pozwoli na zdalna obsługę i programowanie maszyn bezpośrednio z komputera.

Projekt zakłada wdrożenie wszystkich trzech rodzajów innowacyjności tj. procesowej, produktowej i nietechnologicznej w wymiarze światowym.

 

Planowane efekty rzeczowe (produkty):

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt.1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację szt.1
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 4188773,00zł
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku szt.1
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy szt.1
 • Liczba zakupionych środków trwałych szt.7
 • Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych szt.3

 

Planowane rezultaty realizacji projektu:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 0
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt.1
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt.1
 • Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych szt.1

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 6.605.372,80 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2.416.599,80 PLN

ZM Hoffmann • cze 21, 2021

TELEFON DO BIURA: +48.672843756

 1. pl
 2. en
 3. de